logo
admin, 28 września 2020

Komunikat Zarządu 28.09.2020 r.

 

Zarząd Spółki Credit Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000608912, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki Credit Invest S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów informujemy, iż nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W przypadku chęci wysyłki dokumentu drogą pocztową prosimy o kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki tj. Credit Invest S.A., ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który to rejestr będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z dniem 1 marca 2021 r. elektroniczny rejestr akcjonariuszy zastąpi dotychczasowe księgi akcyjne i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane dotychczas dokumenty akcji. Zachowają̨ one jedynie moc dowodową do dnia 1 stycznia 2026 r., ale wyłącznie w zakresie praw udziałowych akcjonariuszy.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy na adres pytania@creditinvest.pl. Nieustannie pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Z poważaniem,
Michał Podgórski
Prezes Zarządu

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piatek: 9.00 – 17.00

 

 

Partner